ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Συντονιστής Διευθυντής Α’ Χειρουργικής Κλινικής Γεν. Νοσοκομείου Ρόδου

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μεταπτυχιακός Υπότροφος Επείγουσας Ιατρικής Νοσοκομείου Νew York Hospital Queens

Υπότροφος Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Ιδρυτικό Μέλος και Επιστημονικός Υπεύθυνος Εθελοντικού Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου Ρόδου 2011-2013

Εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου 2019. Πρόεδρος Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας. Πρόεδρος Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (Α.Μ.Κ.Ε.) κοινωνικού σκοπού Δήμου Ρόδου. Τ. Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.