Στελεχώνεται από:

  • μια κοινωνική λειτουργό και
  • ένα φαρμακοποιό.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο εξυπηρετεί τουλάχιστον 100 ωφελούμενους, απόρους, ανέργους, ανασφάλιστους, κατόχους βεβαίωσης ασφάλειας υγείας από την Πρόνοια και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και συγκεκριμένα φάρμακα, παραφαρμακευτικά προϊόντα, υγειονομικό υλικό και άλλα είδη απαραίτητα για τη φροντίδα των ασθενών. Επίσης διαμεσολαβεί για την πρόσβαση των ωφελούμενων σε υπηρεσίες υγείας και θεραπευτικά μέσα και υλοποιεί δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας.

Συνεργάζεται και παρέχει φάρμακα σε άλλες υπηρεσίες, φορείς και οργανώσεις που απευθύνονται καθώς επίσης σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Δέχεται  δωρεές  από ιδιώτες, επιχειρήσεις, υπηρεσίες και  συλλόγους.

Συστεγάζεται με το Δημοτικό Ιατρείο Ροδινιού στην οδό Βεργίνας και λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00-16:00.

Για πληροφορίες απευθύνεστε στην Κοινωνική Λειτουργό του προγράμματος κ. Πάττα Μαρία και στον Φαρμακοποιό κ. Καυκάκη Θωμά στο τηλέφωνο 2241079825.

Κάντε την Αίτηση σας!