Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου

Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου

Χρονολογία Σύστασης 21 Ιανουαρίου 1956

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

 

     

       ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 για την Εγγραφή και Επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2022-2023

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκαν σήμερα  Τρίτη 09.08.2022 στην διαδικτυακή πύλη του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου https://www.dopr.gr, οι οριστικοί   πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων ενδιαφερομένων για την εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  Ρόδου (Δ.Π.Σ. Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ και Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων) για το παιδαγωγικό έτος 2022-2023, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθ. 1018/09-05-2022(ΑΔΑ:ΨΑΠΗΟΡΘ5-ΜΞ0) δημόσια πρόσκληση του Προέδρου του.

Οι οριστικοί  πίνακες καταρτίστηκαν από την αρμόδια τριμελή Ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ: 51/2022 (ΑΔΑ: ΨΝ7ΠΟΡΘ5-ΡΞΥ) Απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  Ρόδου   και οι εργασίες αυτής έγιναν με αυτοματοποιημένο διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μοριοδότησης , λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια για την υποχρεωτική μοριοδότηση των αιτήσεων και την επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών με σειρά προτεραιότητας βάσει των συνολικών μορίων και εγκρίθηκαν με τις υπ΄αριθμ. 60 & 64/2022  αποφάσεις του Δ.Σ.  

   Οι ενδιαφερόμενοι γονείς –κηδεμόνες, έχουν την δυνατότητα να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου https://www.dopr.gr  με την χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά το  στάδιο υποβολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (679/2016) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Θα ακολουθήσει η διαδικασία ενεργοποίησης της εγγραφής επιλεγέντων για φιλοξενία παιδιών στις αντίστοιχες δομές του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  Ρόδου  από 1/9/2022 έως  και 8/9/2022. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22410-20034 και 22410-68053 .

Ο Πρόεδρος
Τριάντος Γιώργος – Ευθύμιος
Αντιδήμαρχος Δ.Ρ.

Προβολή Οριστικών Κατατάξεων

Κοινωνική Υπηρεσία

Έχει την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικών παροχών.

Κοινωνική Υπηρεσία

Έχει την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικών παροχών.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το Κέντρο Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Παιδιά, Εφήβους…

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το Κέντρο Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Παιδιά, Εφήβους…

Δημοτικά Ιατρεία

Από τα εγκαίνια του πρώτου Δημοτικού Ιατρείου στη Παλιά Πόλη το έτος 1975...

Δημοτικά Ιατρεία

Από τα εγκαίνια του πρώτου Δημοτικού Ιατρείου στη Παλιά Πόλη το έτος 1975...

Προσχολική Αγωγή

Η Δομή  Προσχολικής Αγωγής Δ.Ο.Π. έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου – Ίδρυμα και ο Δήμος Ρόδου κοντά στους Εθνοφύλακές μας (Τ.ΕΘ)
Δωρεά ενός πλήρους σετ αυτόματου απινιδωτή, σετ πρώτων βοηθειών και συσκευής αντιμετώπισης πνιγμονής.
Ευχαριστούμε για την υποδοχή και την προσφορά σας στο νησί και την πατρίδα.

Παιδικοί Σταθμοί Δ.Ο.Π.

Παιδικοί Σταθμοί Δ.Ο.Π.

Καταχωρήστε την αίτηση σας για τους Παιδικούς μας Σταθμούς.

Εγγραφή

Προγραμματικά Σχέδια

Προγραμματικά Σχέδια

1.

Προϋπολογισμοί

2.

Απολογισμοί

3.

Ισολογισμοί

Απολογισμός Έργου

Απολογισμός Έργου

Δείτε τον Απολογισμό του Οργανισμού μας και ενημερωθείτε.

Διαβάστε Περισσότερα

1.

Διαύγεια

Επισκευθείτε τον ιστότοπο του Διαύγεια για τις Αναρτήσηεις μας.

Περισσότερα

2.

Δημοτικά Ιατρεία

Από τα εγκαίνια του πρώτου Δημοτικού Ιατρείου στη Παλιά Πόλη το έτος 1975.

Περισσότερα