Πρόεδρος

 • Τριάντος Γεώργιος-Ευθύμιος

Αντιπρόεδρος

 • Καμπούρης Ιωάννης

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 • Καραταπάνης Σάββας (Δημοτικός Σύμβουλος)
 • Δελαπόρτα Ειρήνη
 • Ιντζές Δημήτριος
 • Αλεξίου Γεώργιος
 • Χατζηδιάκου Δέσποινα
 • Πούπουζας Νικόλαος
 • Τσαγκάρης Ιωάννης

Εκπρόσωπος Κοινότητας Ρόδου

 • Ζιώγου Μάνθα

Επρόσωπος Εργαζομένων

 • Παυλίδης Ματθαίος

 

Προϊστάμενη Διεύθυνσης

 • Πάττα Δέσποινα-Θέτις

Προϊστάμενοι Τμημάτων

 • Κελεπέρα Τσαμπίκα (Διοικητικών/Οικονομικών Υπηρεσιών)
 • Κοτζαμπασάκη Ειρήνη (Κοινωνικών Υπηρεσιών)
 • Δούρλια Ελένη (Προσχολικής Αγωγής)
 • Παυλίδη Σοφία (Κέντρου Παροχής Συμβ/κων Υπηρεσιών)