Έχει την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικών παροχών στους κατοίκους του Δήμου Ρόδου και στελεχώνεται από δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς.

Διοργανώνει εκδηλώσεις και προγράμματα σε συνεργασία με τοπικούς ή άλλους φορείς με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων σε θέματα κοινωνικού προβληματισμού.

Συνεργάζεται με τα ΑΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας της Ελλάδας για πρακτική άσκηση εκπαιδευόμενων Κοινωνικών Λειτουργών.

Δέχεται αιτήσεις για :

  • Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις για οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας που κατοικούν στο νησί της Ρόδου .
  • Απαλλαγές από την καταβολή χρηματικού ποσού για συνεδρίες του Κέντρου Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Παιδιών, Εφήβων και Οικογενειών με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
  • Απαλλαγές από τα τροφεία των παιδικών σταθμών:
    • «Μαρίτσας Καβαρινού» και
    • Κοινοτικού Προσχολικού Κέντρου «Αγίων Αποστόλων».

Στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο του ΔΟΠ, στην οδό Ερυθρού Σταυρού 6 (εντός Παλαιού Νοσοκομείου), τηλέφωνο επικοινωνίας 2241044603-4 και εξυπηρετούν καθημερινά από τις 8:00-15:00.