Αίτηση Για συμμετοχή στο Κοινωνικό Φαρμακείο
Στην ίδια σελίδα πρέπει να είναι και το εμπρός και το πίσω μέρος της ταυτότητας
Choose File
Choose File
ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ( Ε9 ) όλων των ενηλίκων ατόμων που κατοικούν με το άτομο που υποβάλλει την αίτηση εντός 5 ημερών από την έκδοση του.
Choose File
ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ, αν είστε άνεργος ή άνεργη καθώς και όλων των ενηλίκων ανέργων ατόμων που κατοικούν μαζί με τον αιτούντα.
Choose File
ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ Ή ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ από το πρωτοδικείο αν είστε διαζευγμένος/η ή είστε σε διάσταση.
Choose File
ΣΥΝΤΑΓΗ-ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ.
Choose File
Choose File
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ε1) ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ όλων των ενηλίκων ατόμων που κατοικούν με το άτομο που υποβάλλει την αίτηση
Choose File
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ, ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ή ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ, από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα ( Ι.Κ.Α, Ο.Γ.Α, Ο.Α.Ε.Ε, Ο.Α.Ε.Δ κτλ ) ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
Choose File
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Π.Α – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ, από γιατρό του νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρό σε περίπτωση ασθενείας καθώς και όλων των ατόμων που κατοικούν με τον αιτούντα.
Choose File
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ‘Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΠΙΤΙΟΥ αν μένετε σε ενοίκιο.
Choose File
Choose File
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.