Αίτηση Χορήγησης Συσσιτίου
Στην ίδια σελίδα πρέπει να είναι και το εμπρός και το πίσω μέρος της ταυτότητας
Choose File
Choose File
όλων των ενηλίκων ατόμων που κατοικούν με το άτομο που υποβάλλει την αίτηση εντός 5 ημερών από την έκδοση του.
Choose File
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Π.Α – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ, από γιατρό του νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρό σε περίπτωση ασθενείας καθώς και όλων των ατόμων που κατοικούν με τον αιτούντα.
Choose File
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ‘Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΠΙΤΙΟΥ αν μένετε σε ενοίκιο.
Choose File
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ σε περίπτωση που το προστατευόμενο μέλος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.
Choose File
Choose File
Όλων των ενηλίκων ατόμων που κατοικούν με το άτομο που υποβάλλει την αίτηση
Choose File
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ εντός 5 ημερών από την έκδοση του.
Choose File
Όλων των ενηλίκων ανέργων ατόμων που κατοικούν μαζί με τον αιτούντα.
Choose File
ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ Ή ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ από το πρωτοδικείο αν είστε διαζευγμένος/η ή είστε σε διάσταση.
Choose File
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΩΝ των προστατευόμενων μελών που είναι άνω των 18 ετών.
Choose File
Choose File
Η αίτηση σας καταχωρήθηκε επιτυχώς
Προέκυψε κάποιο σφάλμα. Παρακαλώ προσπαθήστε αργότερα.